INTERN

MBC juga menyediakan khidmat latihan pra-pekerjaan atau latihan praktikal atau intern kepada pelajar kolej, institusi dan universiti.

  1. Aida & Farah – Kolej Mutiara

    Pelajar Diploma Perakaunan. Mereka buat kerja-kerja kewangan dan perakaunan.

  2. Wani, Acu &  Fazlini РKolej Mutiara
  3. Ezette & Daus – UTM
  4. Hajar, Acap & Ajib – Kolej Mutiara
  5. Azreen – Politech MARA
  6. Dayah, Atul & Ain РPoliteknik  Kuantan & Mersing
  7. Atira, Nami, Munib & Alip – Kolej Mutiara