Ketua Pegawai Operasi (COO)

COO Kami, Puan Ainn Md Esa sangat unik. Beliau telah mempunyai beberapa buah Perniagaan sebelum menyertai MBC. Penyertaan beliau bertujyan untuk menguat dan memperteguh lagi Operasi MBC:

Foto- aktiviti bersama COO  yang mengiringi Puan Norhayati Razali (Perbadanan Kota Buku) menjalankan aktiviti Literasi Maklumat di sekolah.:-


  
  
  
  
  

One Comment to Ketua Pegawai Operasi (COO)

  1. […] Mobile Book Cafe » Ketua Pegawai Operasi (COO) […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.